Ieškome super mokytojo

Visagino vaikų lopšelis-darželis ,,Auksinis gaidelis“ siūlo darbą mokytojui.

Pareigybės pavadinimas: mokytojas.
Pareigybės lygis– A2.
Pareigybės paskirtis– siekti efektyvesnio ugdymo(si) lietuvių kalba ankstyvajame amžiuje.
Pareigybės rūšis: darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
Darbo krūvis: 36 val. per savaitę (1 etatas).

Darbo užmokestis: mokamas pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą darbo apmokėjimo sistemą atsižvelgiant į darbo patirtį, išsilavinimą ir turimą kvalifikacinę kategoriją.

Reikalavimai:
1. turėti aukštąjį išsilavinimą, lietuvių kalbos ar pradinio ugdymo mokytojo kvalifikaciją;
2. ne mažiau kaip 40 valandų (1,5 studijų kreditų) metodikos pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą
3. ne mažiau kaip 40 valandų (1,5 studijų kreditų) lietuvių kalbos mokymo ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje mokyklose, vykdančiose ugdymą rusų kalba, metodikos kursą

Privalumai:
1. geri komunikaciniai įgūdžiai, gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
2. puikios lietuvių kalbos metodinės žinios, šiuolaikinių ugdymo metodų išmanymas;
3. lietuvių kalbos ugdymo ikimokyklinėje įstaigoje darbo patirtis.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma).
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
3. Išsilavinimą, kvalifikaciją, darbo stažą patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos.
4 .Gyvenimo aprašymas (CV).
5. Pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.
6. Kandidatas taip pat gali pateikti buvusių ar esamų darboviečių rekomendacijų, kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento kompetencijas.
Pretendentas dokumentus iki 2021 m. rugsėjo 24 d. pateikia į Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (VPC) sekretorei adresu: Tarybų g. 9, Visaginas arba atsiunčia elektroniniu paštu sekretore@auksinisgaidelis.lt

Kandidatai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: tel. (8 386)71706 arba  elektroniniu paštu direktore@auksinisgaidelis.lt
Skelbimas galioja iki kol bus priimtas į darbą specialistas.
Atrankos data bus suderinta gavus kandidato prašymą.

Stovykla „Pajusk savo kraštą“

Vasara vaikų darželyje – tai laikas naujiems atradimams, žaidimams ir linksmiems nuotykiams. Šiais metais mūsų lopšelyje-darželyje buvo organizuota vasaros stovykla „Pajusk savo kraštą“. Vaikai patyrė

Plačiau »

Projektas „Colorful emotions“ tęsiasi

Šią savaitę mūsų įstaigos darbuotojai kartu su partneriais iš Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“ dalyvavo nuotoliniame seminare „Psichologinio atsparumo įgūdžių lavinimas. Emocijos ir emocijų reguliavimo praktikos. Mindfulness

Plačiau »