Planai sekantiems metams

Gerbiami bendruomenės nariai (tėveliai, darbuotojai, soc.partneriai), sudaryta darbo grupė rengia lopšelio darželio veiklos planą 2022 metams ir apklausos būdu siekiame išsiaiškinti Jūsų pasiūlymus ir pageidavimus planuojant lopšelio-darželio veiklą bei gerinant jos kokybę.
Maloniai prašome užpildyti pateiktos lentelės priemones ir laukiamą rezultatą ir siųsti iki 2021 m. lapkričio 05 d. el. paštu direktore@auksinisgaidelis.lt

APKLAUSA

Stovykla „Pajusk savo kraštą“

Vasara vaikų darželyje – tai laikas naujiems atradimams, žaidimams ir linksmiems nuotykiams. Šiais metais mūsų lopšelyje-darželyje buvo organizuota vasaros stovykla „Pajusk savo kraštą“. Vaikai patyrė

Plačiau »

Projektas „Colorful emotions“ tęsiasi

Šią savaitę mūsų įstaigos darbuotojai kartu su partneriais iš Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“ dalyvavo nuotoliniame seminare „Psichologinio atsparumo įgūdžių lavinimas. Emocijos ir emocijų reguliavimo praktikos. Mindfulness

Plačiau »