Planai sekantiems metams

Gerbiami bendruomenės nariai (tėveliai, darbuotojai, soc.partneriai), sudaryta darbo grupė rengia lopšelio darželio veiklos planą 2022 metams ir apklausos būdu siekiame išsiaiškinti Jūsų pasiūlymus ir pageidavimus planuojant lopšelio-darželio veiklą bei gerinant jos kokybę.
Maloniai prašome užpildyti pateiktos lentelės priemones ir laukiamą rezultatą ir siųsti iki 2021 m. lapkričio 05 d. el. paštu direktore@auksinisgaidelis.lt

APKLAUSA

SVEIKATIADA

  Šiais metais mūsų įstaiga įsitraukia į Respublikinį projektą “Sveikatiada”, kuris ugdo (propaguoja) jaunosios kartos sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įpročius. Projektas bus įgyvendinamas trimis

Plačiau »