Mes maži, bet drąsūs. Esame EdTech projekto dalyviai.

Trumpai apie EdTech projektą: pirmos krypties įgyvendinimas – EdTech platformos kūrimas ir išbandymas

EdTech – tai greitai besivystanti inovacijų švietimo sektoriuje ekosistema, kurioje startuoliai, smulkus ir vidutinis verslas kuria inovatyvius, dažniausiai naujausiomis technologijomis grįstus sprendimus švietimo sektoriaus iššūkiams spręsti

Projekto poreikis atsirado dėl:

1. Inovacijų taikymo kultūros Lietuvos švietimo sektoriuje stokos: skaitmeninių įgūdžių trūkumas ir neatnaujintos pedagogų skaitmeninės kompetencijos trukdo efektyviai naudotis skaitmeninėmis technologijomis ir naujai sukurtais produktais ugdymo procese.

2. Kokybiško skaitmeninio turinio, sprendimų mokymui(si) ir išteklių stokos: tai trukdo siekti aukštesnių mokymosi rezultatų ir ugdymo kokybės.

Sprendžiami iššūkiai:

  • Inovacijų kultūra: švietimo inovacijų ir skaitmeninių technologijų trūkumas švietimo įstaigose
  • Skaitmeninės kompetencijos: pedagogų profesinių kompetencijų auginimas ir pajėgumas prisitaikyti prie ugdymo turinio ir greitai besikeičiančių skaitmeninių inovacijų bei naujų kontekstų
  • Skaitmeninis turinys: švietimo įstaigų aprūpinimo mokymosi ir ugdymo technologijomis ir naujausiu skaitmeniniu turiniu ir sprendimais mokymui(si)
  • Bendruomenių, verslo  ir viešo sektoriaus įsitraukimas ir bendradarbiavimo didinimas

EdTech skaitmeninės švietimo transformacijos projektas nukreiptas į:

  1. naujausių edukacinių technologijų švietimo sektoriuje skatinimą ir diegimą
  2. pedagogų skaitmeninių kompetencijų didinimą
  3. skaitmeninio turinio ir sprendimų mokymui(si) plėtrą

Pirmoji kryptis bus įgyvendinama per EdTech inovacijų išbandymo ir kūrimo platformą, vieną langelį švietimo inovacijoms. EdTech platforma yra projekto sudaroma galimybių aplinka, kurioje inovacijų kūrėjai, kartu su švietimo įstaigomis, galės kurti ir išbandyti inovatyvius sprendimus mokymui(si).

Kuriant ir išbandant EdTech platformą (nuo 2021-10-01 iki 2022-01-01), siekiama praktiškai švietimo įstaigose pritaikyti inovatorių pasiūlytus produktus ir paslaugas. Tokių paslaugų pavyzdžiai: interaktyvūs mokymosi įrankiai, išmanus skaitmeninis turinys – edukacinės priemonės, išnaudojančios naujausias informacinių technologijų galimybes.

EdTech platforma bus plėtojama nuolat, tad kvietimai teikti paraiškas (tiek EdTech produktų kūrėjams, tiek švietimo įstaigoms) dalyvauti platformoje bus skelbiami ir 2022 metų pradžioje.

SVEIKATIADA

  Šiais metais mūsų įstaiga įsitraukia į Respublikinį projektą “Sveikatiada”, kuris ugdo (propaguoja) jaunosios kartos sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įpročius. Projektas bus įgyvendinamas trimis

Plačiau »