Eksperimentai – štai kas įtraukia

  1. Iškelk klausimą
  2. Diskutuok
  3. Suformuoluokit hipotezę (kas bus)
  4. Patikrink
  5. Eksperementuok
  6. Stebėk
  7. Aptark
  8. Suformuoluok atsakymą į klausimą

SVEIKATIADA

  Šiais metais mūsų įstaiga įsitraukia į Respublikinį projektą “Sveikatiada”, kuris ugdo (propaguoja) jaunosios kartos sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įpročius. Projektas bus įgyvendinamas trimis

Plačiau »