Bendraujame lietuviškai

Mūsų pedagogai noriai po darbo valandų renkami į lietuvių kalbos bendravimo grupę. Jie sutinka, kad reikia daugiau bendrauti, kalbėti, užduoti klausimus ir mokėti į juos atsakyti taisyklinga kalba. Todėl mes kreipėmės į Visagino švietimo pagalbos tarnybą, kuri mielai mums padėjo organizuoti tokius kursus mūsų darželio patalpose, kad pedagogams būtų patogiau ir savo aplinkoje tris kartus per savaitę jie galėtų tobulinti savo kalbinius gebėjimus.

Dėkojame visiems, kas atliepė mūsų poreikių ir bendradarbiauja su mumis. Mes vertiname ir tikimės tolimesnio ryšio ir panteriško bendradarbiavimo.

SVEIKATIADA

  Šiais metais mūsų įstaiga įsitraukia į Respublikinį projektą “Sveikatiada”, kuris ugdo (propaguoja) jaunosios kartos sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įpročius. Projektas bus įgyvendinamas trimis

Plačiau »