Su artėjančiomis šventėm

Sveikiname visus mūsų bendruomenės narius su artėjančiomis šventėmis.

Telydi Jus Šviesa, Meilė, Ramybė ir Harmonija! DĖKOJAME už bendravimą, bendradarbiavimą, įgyvendintus projektus! Šiais metais įgyvendinome kartu nemažai, nenuleisime rankų ir kitais metai.

Lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ bendruomenė

SVEIKATIADA

  Šiais metais mūsų įstaiga įsitraukia į Respublikinį projektą “Sveikatiada”, kuris ugdo (propaguoja) jaunosios kartos sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įpročius. Projektas bus įgyvendinamas trimis

Plačiau »