Darželio gimtadienis

Sveikiname visą darželio bendruomenę, buvusius ir esamus darbuotojus, tėvus, vaikus su įstaigos gimtadieniu ir linkime geros kloties!

Šiek tiek istorinių faktų::

Mūsų įstaiga savo veiklą pradėjo 1986 m. vasario 27 d. kaip Ignalinos atominės elektrinės žinybinis lopšelis-darželis Nr. 7.

1993 m. lopšelis-darželis tapo darželiu-mokykla.

2000 m. darželiui-mokyklai suteiktas Vaikystės pedagogikos centro (VPC) statusas.

2004 m. dėl socialinių ir ekonominių priežasčių įstaiga reorganizuota į vaikų lopšelį-darželį.

SVEIKATIADA

  Šiais metais mūsų įstaiga įsitraukia į Respublikinį projektą “Sveikatiada”, kuris ugdo (propaguoja) jaunosios kartos sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įpročius. Projektas bus įgyvendinamas trimis

Plačiau »