Kviečiame dalyvauti konkurse ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti Visagino lopšelyje-darželyje „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centre)

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą patvirtintą LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Pareigybė: Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Darbo krūvis: 1,5 etato, 54 val. per savaitę (bus skaidomas)

Pareiginės algos koeficientas: 6,91-10,68

Darbo sutarties rūšis: neterminuota

Atrankos būdas: pokalbis

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 • turėti įgijęs išsilavinimą, atitinkantį Švietimo įstatymo reikalavimus, mokytojų kvalifikacijai aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro reikalavimus;
 • ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacinę kategoriją;
 • žinoti ir išmanyti kaip naudotis informacinėmis technologijomis, turėti Visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto reikalavimus patvirtinantį dokumentą;  
 • mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti II valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją;
 • mokėti rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens – B2.

Privalumai:

 • Ikimokyklinio ugdymo mokytojo darbo patirtis.
 • ECDL pažymėjimas.

Pretendentas privalo pateikti:

 • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 • Gyvenimo aprašymą (CV).
 • Kitus kvalifikaciją ir patirtį patvirtinantys dokumentus.

Dokumentai priimami Visagino lopšelyje-darželyje „Auksinis gaidelis“ (VPC) nuo 8.00 iki 14.00 val. (pietų pertrauka 12.00-12.30), adresu Tarybų g. 9 Visaginas, arba elektroniniu paštu: sekretore@auksinisgaidelis.lt

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną.

Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime ir pakviesime pokalbiui telefonu. Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

Šok su Sveikatiada

2024-04-18 mūsų lopšelio-darželio „Nykštukų“, „Voveriukų“, „Meškiukų“ ir grupės „Saulutė“ vaikai kartu su pedagogais dalyvavo trečiame respublikinio projekto „Sveikatiada“ etape „Šok su Sveikatiada“. Tai buvo puiki

Plačiau »