Kviečiame dalyvauti konkurse ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti Visagino lopšelyje-darželyje „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centre)

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą patvirtintą LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Pareigybė: Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Darbo krūvis: 1,5 etato, 54 val. per savaitę (bus skaidomas)

Pareiginės algos koeficientas: 6,91-10,68

Darbo sutarties rūšis: neterminuota

Atrankos būdas: pokalbis

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 • turėti įgijęs išsilavinimą, atitinkantį Švietimo įstatymo reikalavimus, mokytojų kvalifikacijai aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro reikalavimus;
 • ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacinę kategoriją;
 • žinoti ir išmanyti kaip naudotis informacinėmis technologijomis, turėti Visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto reikalavimus patvirtinantį dokumentą;  
 • mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti II valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją;
 • mokėti rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens – B2.

Privalumai:

 • Ikimokyklinio ugdymo mokytojo darbo patirtis.
 • ECDL pažymėjimas.

Pretendentas privalo pateikti:

 • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 • Gyvenimo aprašymą (CV).
 • Kitus kvalifikaciją ir patirtį patvirtinantys dokumentus.

Dokumentai priimami Visagino lopšelyje-darželyje „Auksinis gaidelis“ (VPC) nuo 8.00 iki 14.00 val. (pietų pertrauka 12.00-12.30), adresu Tarybų g. 9 Visaginas, arba elektroniniu paštu: sekretore@auksinisgaidelis.lt

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną.

Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime ir pakviesime pokalbiui telefonu. Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.