Visagine pasikeitė atlyginimo už vaikų išlaikymą lopšeliuose-darželiuose tvarka

Nuo 2022 metų rugsėjo 1 d. įsigalioja nauja ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ VISAGINO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKA.

Su nauja redakcija galima susipažinti čia