Bendradarbiavimas su Panevėžio lopšeliu-darželiu „Rūta“

?Bendradarbiaujame ir kviečiame kitus bendradarbiauti!
?Šiandien įvyko mūsų darželio ir mūsų partnerio Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“ programos „Ugdymo turinio įgyvendinimas integruojant STEAM ir IT“ II modulis „Gerosios socialinių partnerių patirtys panaudojant STEAM metodą”. Mokymu metu buvo išnadytas ir metaforinių kortelių metodas, ieškant kūrybiškų sprendimų dirbant grupėse.

?Asociacijos „Ryšių bankas“ pagalba buvo išbandyti keturi metaforinių kortelių panaudojimo būdai NVO Visagino savivaldybės finansojamo projekto rėmuose „Metafora“. Projekto „METAFORA“ tikslas – padėti pilietiškai aktyviai Visagino miesto bendruomenės daliai, lengviau, greičiau ir efektyviau susitarti ir bendradarbiauti naudojantis metaforinėmis kortelėmis.  O projekto uždaviniai: 1. Gerinti kompetencijas, reikalingas darbe su bendruomenės grupėmis. 2. Tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo, komandinio darbo įgūdžius Visagino aktyvių piliečių tarpe. 3. Puoselėti aktyvių bendruomenės narių iniciatyvumo, bendravimo ir bendradarbiavimo, komandinio darbo ir lyderystės iniciatyvas. Dėkojame asociacija už galimybę išbandyti mūsų bendruomenės tarpe ir mūsų partnerių naujus metodus.
?Dėkojame kolegėms už nuoširdų ir įtraukiančiai paruoštą mums turinį. Už praktinius patarimus, už dalijimąsi ir skirtą mums dėmesį.
? Su nekantrumu lauksime III modulio ir apsilankymo pas mus.

Šok su Sveikatiada

2024-04-18 mūsų lopšelio-darželio „Nykštukų“, „Voveriukų“, „Meškiukų“ ir grupės „Saulutė“ vaikai kartu su pedagogais dalyvavo trečiame respublikinio projekto „Sveikatiada“ etape „Šok su Sveikatiada“. Tai buvo puiki

Plačiau »