Pasikeitė Visagino lopšelių-darželių lankymo įkainiai

Gerbiami tėveliai,

Atsižvelgiant, kad nuo 2023 m. sausio 1 d. pasikeitė bazinės socialinės išmokos (BSI) dydis ir minimalioji mėnesinė alga (MMA), keičiasi VISŲ Visagino lopšelių-darželių teikiamų paslaugų (maitinimo ir ugdymo reikmėms) įkainiai. ‼️ Kylus klausimams dėl jums išrašomų atsiskaitymo kvitelių už paslaugas, kreipkitės tiesiogiai arba telefonu (8-386) 72057 į buhalterę Jeleną I,II,V 8.00-12.00 ir II, IV 13.00-17.00

Su naujais įkainiais galite susipažinti čia

Su Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu 2022-06-23 Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-120 galite susipažinti https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b07152704cad11e88525a4bc7611b788/asr

Vasaros stovyklos atidarymas

Šiandien mūsų darželyje vyko vaikų stovyklos atidarymas ir vasaros sutikimas. Visi linksminosi su personažu Vasara, kuri žaidė, minė mįsles, dainavo. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai žaidė

Plačiau »