Priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti nuo 5 metų

Vadovaujantis Švietimo įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi yra galimybė tėvams (globėjams) leisti vaikus ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą ankščiau: Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5 metai, Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10626e14675511ecb2fe9975f8a9e52e/QbgzhWuwtF?jfwid=-3e0lf1i5x) įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos.

Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Socialinę riziką patiriančiam vaikui priešmokyklinis ugdymas užtikrinamas švietimo, mokslo ir sporto ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais atvejais ir tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus.

Vasaris-sveikatos mėnuo

Visą vasario mėnesį darželyje vyko įvairios veiklos, renginiai, parodos, kurių pagrindinis tikslas – puoselėti sveiką gyvenimo būdą. Dalinamės visų grupių veiklomis ir jų aprašymais. Skaidrės

Plačiau »

Kviečiame bendradarbiauti

Švietimo bendruomenėje svarbūs visi – pedagogai, vaikai, tėvai. Tik visi bendradarbiaudami, kurdami šiltus, pasitikėjimu ir pagarba grįstus tarpusavio santykius, pasiekiame pačių geriausių rezultatų ir džiaugiamės

Plačiau »