Metodinė diena su STEAM

Gruodžio 5 d. Visagino lopšelyje-darželyje „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centre) įvyko renginys „Metodinė diena su STEAM“. Programa buvo skirta Visagino miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams. Vis plačiau plintant STEAM idėjoms, jos neišvengiamai pasiekia ir ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Pedagogai dalijosi patirtimi kaip STEAM idėjos integruojamos kasdienėje vaikų ugdomojoje veikloje. . Žaisdami vaikai išbando, tiria, atranda naujus dalykus. Tyrimai rodo, kad ankstyvoji STEAM patirtis leidžia vaikams sėkmingai mokytis mokykloje ir pasiekti geresnių rezultatų įvairiose srityse.

Vasaros stovyklos atidarymas

Šiandien mūsų darželyje vyko vaikų stovyklos atidarymas ir vasaros sutikimas. Visi linksminosi su personažu Vasara, kuri žaidė, minė mįsles, dainavo. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai žaidė

Plačiau »