PROJEKTAS „GEBĖJIMŲ IR REIKALINGŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS DARBE SU SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKAIS LATVIJOS IR LIETUVOS VAIKŲ DARŽELIUOSE“​

Visagino lopšelis-darželis (VPC) „Auksinis gaidelis“ pagal 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą (angl. Interreg VI-A Latvia–Lithuania Programme 2021–2027) įgyvendina projektą „Gebėjimų ir reikalingų kompetencijų ugdymas darbe su specialiųjų poreikių vaikais Latvijos ir Lietuvos vaikų darželiuose“ (angl.  „Capacity building and development of necessary competences for working with special needs children in Latvian and Lithuanians kindergartens (Colorful emotions)“ (LL-00009)) partnerio teisėmis. Projektas vykdomas pagal Programos 1 prioritetą „Gebėjimų stiprinimas ir žmonių tarpusavio bendradarbiavimas“.

Projekto tikslas – padėti Lietuvos ir Latvijos Dagdos, Visagino, Kraslavos ir Panevėžio vaikų darželiams greičiau ir sklandžiau įgyvendinti įtraukiojo ugdymo koncepciją, ugdant pedagogų gebėjimus, ir bendradarbiaujant tobulinti jų kompetencijas, reikalingas darbui su specialiųjų poreikių vaikais.

Projekto nauda – Projekto metu bus ugdomos pedagogų kompetencijos ir įgūdžiai, reikalingi darbui su specialiųjų poreikių vaikais, siekiant sklandžiai pertvarkyti partnerių įstaigas į įtraukiuosius darželius. Projekto veiklos apims žinių, įgūdžių ir infrastruktūros, reikalingos kuriant įtraukiojo ugdymo aplinką visiems vaikams, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius vaikus, kūrimą. Bus organizuojami specialūs mokymai pedagogams, teikiamos žinios apie pritaikomas medžiagas ir įrangą, moksliškai įrodytos efektyvios metodikos ir terapijos, taikomos dirbant ir ugdant specialiųjų poreikių turinčius vaikus (hiperaktyvumo, judesio ir elgesio sutrikimų, autizmo), bus integruotos į kasdienį partnerių pedagogų darbą. Darželių bendruomenės įtraukimas ir bendradarbiavimas su partneriais padės sukurti įtraukesnę ir palankesnę mokymosi aplinką visiems vaikams. Bus teikiama psichologinė pagalba darželių auklėtojams ir bendruomenei kaip priemonė, padedanti susidoroti su emociniais iššūkiais, kurie gali kilti dirbant su specialiųjų poreikių vaikais ir su tuo susijusiomis aplinkybėmis.

Projekto vedantysis partneris – Dagdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaiga „Saulite“, Latvija.

Projekto partneriai:

Visagino lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras), Lietuva,

Panevėžio lopšelis-darželis „Rūta“, Lietuva,

Kraslavos ikimokyklinio ugdymo įstaiga „Pienenite“, Latvija.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2024 m. kovo 1 d. –  2025 m. rugpjūčio 31 d.

Bendra projekto vertė – 300 900,00 Eur (iš jų 240 720,00 Eur – Europos regioninės plėtros fondo lėšos). Visagino lopšelio – darželio (VPC) „Auksinis gaidelis“ kaip projekto partneriui skirta 61 600,00 Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšų projekto veikloms vykdyti. 15 400,00 Eur kofinansuoja Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija ir Visagino miesto savivaldybė.

Informacija apie projektą anglų kalba – 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos puslapyje https://latlit.eu/theprojects/colorful-emotions/

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga. Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio  turinį atsako Visagino l.- d. „Auksinis gaidelis“ (VPC). Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę

Šeima – didžiausia vertybė

Šiltą gegužės 17 dienos popietę mūsų darželyje buvo minima šeimos diena. Kiemelyje rinkosi vaikučiai, tėveliai, seneliai, broliukai, sesutės. Svečius pasitiko įvairūs personažai. Šventė prasidėjo dainomis

Plačiau »

Mūsų kelionė į Visagino TVPMC

Gegužės 16 d. Visagino lopšelio-darželio ,,Auksinis gaidelis” priešmokyklinių grupių ,,Gandriukai” ir ,,Saulėgrąžiukai” ugdytiniams buvo organizuota ekskursija į Visagino technologijų ir verslo centrą. Visagino TVPMC direktoriaus

Plačiau »