BENDRADARBIAVIMAS

Bendradarbiavimas yra mūsų prioritetinė veikla. Nes tik dirbant kartu su tėvais, giminėmis, socialiniais partneriais galime pasiekti geresnę mūsų vaikų ugdymo kokybę.

Bendradarbiaujame su institucijomis, besirūpinančiomis vaiko gerove; miesto, rajono, regiono ir šalies ugdymo institucijomis; kultūros ir meno centrais; mokslo bei pedagogų kvalifikacijos kėlimu besirūpinančiomis įstaigomis; tėvais, vietos bendruomene. Bendradarbiavimo tikslai: