Istorija ir tradicijos

„Žmogus, jeigu nori tapti tuo, kuo turi tapti, vaikystėje turi būti vaiku  ir daryti tai, kas jam, kaip vaikui, suteikia laimės“.
(J. M. Pestalocis)

Lopšelio-darželio istorija

Darželio įsteigimo data – 1986 m. vasario 27 d. Pradėjo veikti 14 vaikų ugdymo grupių.
Nuo 1992 m.  darželio  pedagogai dirba Atviros Lietuvos ir  Egmonto Petersono  fondų projekte „Ikimokyklinio ugdymo sistemos demokratizavimas“.

1993 m. lopšelis-darželis tapo darželiu-mokykla.

Nuo 1996 m. nuolat leidžiamas laikraštis „Auksinio gaidelio“ žinutės“ tėvams ir pedagogams.

Nuo 1997 m. darželis-mokykla turi savo vizitinę kortelę-lankstinuką, emblemą.

1997 m. pradinių klasių mokiniai pradėjo leisti laikraštį  „1000 ir viena diena…“

2000 m. darželiui-mokyklai suteiktas Vaikystės pedagogikos centro (VPC) statusas.

Nuo 2000 m. įstaigoje veikia „Džiaugsmo mokykla“ (bendra suaugusiųjų ir vaikų veikla pagal pomėgius, interesus).

2001 m. pedagogų iniciatyva  ir tėvų dėka įstaigoje sukurtas himnas.

2001 m. įstaigos pedagogų komanda pradėjo vesti kvalifikacijos kėlimo seminarų ciklus.

2002 m. darželyje-mokykloje pradėjo veikti tėvų konsultavimo centras.

2002 m. pradėjo veikti tėvų klubas.

Nuo 2003 m. įstaigoje veikia diskusijų klubas.

Nuo 2003 m. įstaiga turi savo vėliavą (bendras įstaigos vaikų ir suaugusiųjų sumanymas).

2004 m. lopšelis-darželis (VPC) pripažintas vienu iš 15 geriausių Lietuvos ikimokyklinių įstaigų (pagal straipsnį žurnale „Mažylis“ Nr. 11, 2003 m.).

2004 m. dėl socialinių ir ekonominių priežasčių įstaiga reorganizuota į vaikų lopšelį- darželį.

Nuo 2005 m. lopšelyje-darželyje veikia „Tėvų bendravimo mokykla“.

Nuo 2008 m. atidarytas etnokultūros kambarys „Troba“.

Nuo 2010 m. vyksta Teatro festivalis.

2018 m. atidaryta tyrinėjimų laboratorija.

Nuo 2019 m. veikia Relaksacijos kambarys.

2021 m. įrengta vasaros estrada, kur vyksta koncertai, renginiai.

2022 m. įsteigtas STEAM kambarys.

Darželyje veikia baseinas.

Kiekvienais metais organizuojame seminarus, konferencijas, metodines dienas miesto ir apskrities pedagogams.

Nuo pirmųjų darželio veiklos dienų mūsų darbštus kolektyvas stengėsi, kad kiekvienas vaikas būtų gerbiamas toks, koks jis yra. Mylime ir gerbiame visus vaikus. Savo kūrybą ir atsinaujinimą skiriame visapusiškam vaiko ugdymui.

Mes norime, kad vaiką gerai nuteiktų darželio aplinka, kad aplinka kviestų veikti, kad vaikas jaustųsi šeimininkas savo grupėje ir darželyje.Lopšelio-darželio tradicijos – tradiciniai renginiai, kuriuos mes organizuojame darželyje, padeda vaikams ir suaugusiems pajusti kūrybos džiaugsmą ir bendravimo šilumą.

Renginiai:

 • Žinių diena;
 • Mokytojo diena;
 • Konkursas „Dainų dainelė“;
 • Motinos diena;
 • Darželio gimtadienis;
 • Akcija „Padėk artimui“;
 • Naujųjų metų šventė;
 • Užgavėnės;
 • Sveikatos diena;
 • Sportinė olimpiada;
 • Šeimos diena;
 • Geltonojo kaspino diena;
 • „Darželi, lik sveikas“(priešmokyklinio amžiaus vaikų atsisveikinimas su darželiu).

Renginiai suvienija mus į vieną šeimą, atskleidžia visų vaikų, pedagogų ir tėvų kūrybinius gebėjimus ir talentą. Darželio tradicijos – tai ne tik šventės. Daug metų įstaigos durys ir mūsų širdys visada atviros buvusiems ugdytiniams bei mokiniams. Jau suaugę vaikai gali ateiti į darželį, pabendrauti su auklėtojomis, padėti joms ar dalyvauti veikloje. Mūsų buvę ugdytiniai – tai svečiai, kurių mes visada laukiame. Mūsų darželyje vyksta netradiciniai renginiai, kuriuos organizuojame vieną arba du kartus per metus. Šitie renginiai – originalūs, kūrybingi ir pasižymi išmone. Tai:

 • Muilo burbulų šventė;
 • Aitvaro šventė;
 • Paukščių šventė;
 • Rūpestingų rankų diena.

Organizuodami  ir vesdami tradicinius ir netradicinius renginius darželio pedagogai rodo savo entuziazmą, kūrybiškumą, vaidybinius gebėjimus, norą keisti kasdienį ritmą, meilę vaikams ir profesionalumą. Įvairūs renginiai suteikia vaikams džiaugsmo, kelia įstaigos prestižą ir populiarina jos pedagogų darbą, artina ir stiprina vaikų, pedagogų ir tėvų santykius.