Istorija ir tradicijos

Laikraštis „Добрый день“, 1992 m., kovo 11 d., 3 psl. Iš Visagino bibliotekos archyvo.