KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

2023-2024 m. m. Visagino lopšelio- darželio „Auksinis gaidelis“ (VPC) VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ:

1. Irina Petrova, laikinai einanti direktorės pareigas, grupės vadovė;

2. Ona Tuzikienė, maitinimo specialistė, grupės narė;

3. Valentina Katyševa, mokytoja, grupės narė;

4.  Nadėžda Vetochina, mokytoja, grupės narė;

5. Nadežda Aksionova , sandėlininkė, grupės narė;

6. Jelena Gaškova, vyriausioji buhalterė, grupės narė;

7. Marina Nikolajeva, mokytoja, grupės narė.

 

2022-2026 m. m. Visagino lopšelio- darželio „Auksinis gaidelis“ (VPC) STRATEGINIO PLANO DARBO GRUPĖ:

1. Irina Petrova, laikinai einanti direktorės pareigas, grupės vadovė;

2. Jelena Gaškova, vyriausioji buhalterė, grupės narė;

3. Vėra Misiūnienė, ūkio padalinio vadovė, grupės narė;

4. Ona Tuzikienė, maitinimo specialistė, grupės narė;

5. Silvija Ruzgaitė, mokytoja, grupės narė;

6. Jelena Vasilčikova, mokytoja, grupės narė.

 

2023-2024 m. m. Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (VPC) EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJA:

1. Irina Petrova, laikinai einanti direktorės pareigas, komisijos pirmininkė;

2. Jelena Gaškova, vyriausioji buhalterė, komisijos narė.

3. Vėra Misiūnienė, ūkio padalinio vadovė, komisijos narė;

4. Ona Tuzikienė, maitinimo specialistė, komisijos narė;

5. Vaiva Vrublevskienė, sekretorė-archyvarė, komisijos sekretorė;

 

2023-2024 m. m. Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (VPC) DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS KOMITETAS:

1. Vėra Misiūnienė, komiteto pirmininkė, ūkio padalinio vadovė, darbdavio atstovė;

2. Irina Petrova, komiteto narė, laikinai einanti direktorės pareigas, darbdavio atstovė;

3. Svetlana Naguj, komiteto narė, mokytoja, darbuotojų atstovė;

4. Ona Tuzikienė, komiteto narė, maitinimo specialistė, darbuotojų atstovė.

2023-2024 m. m. Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (VPC) DARBO GRUPĖ VALGIARAŠČIAMS ATNAUJINTI:

1. Irina Petrova, laikinai einanti direktorės pareigas, grupės vadovė;

2. Jelena Sipačiova, buhalterė, grupės narė;

3. Ona Tuzikienė, maitinimo specialistė, grupės narė;

4. Raisa Andrijčenko, mokytojo padėjėja, grupės narė; 

5. Galina Tropina, mokytojo padėjėja, grupės narė;

6. Oksana Fedosejeva, virėja, grupės narė;

7. Vitalija Luginina, mokytojo padėjėja, grupės narė;

8. Galina Polidovec, mokytojo padėjėja, grupės narė.

2023-2024 m. m. Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (VPC) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS PLANO RENGIMO DARBO GRUPĖ:

1. Irina Petrova, laikinai einanti direktorės pareigas, grupės pirmininkė;

2. Nadėžda Vetochina, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, grupės narė;

3. Anžėlika Vasiljeva, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, grupės narė;

4. Marina Nikolajeva, mokytoja, grupės narė;

5. Olga Trokš, mokytoja, grupės narė;

6. Liudmila Klimova, mokytoja, grupės narė;

7. Ana Reginevič, mokytoja, grupės narė.

 

2023-2024 m. m. Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (VPC) MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ:

1. Valentina Katyševa, mokytojų metodinės grupės pirmininkė,  ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

2. Irina Petrova, mokytojų metodinės grupės kuratorė, laikinai einanti direktorės pareigas;

3. Jelena Vasilčikova, mokytojų metodinės grupės sekretorė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;

4. Olga Trokš, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;

5. Natalja Kabajeva, logopedė metodininkė;

6. Larisa Minič, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

 

2023-2024 m. m. Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (VPC) TARYBOS NARIAI:

1. Marina Nikolajeva, Tarybos pirmininkė, mokytojų atstovė;

2. Jekaterina Volkova, Tarybos pirmininko pavaduotoja, bendruomenės atstovė;

3. Larisa Pilkionienė, Tarybos sekretoriaus pavaduotoja, mokytojų atstovė;

4. Jelena Bondar, Tarybos narė, bendruomenės atstovė;

5. Oksana Fedosejeva, Tarybos narė, bendruomenės atstovė;

6. Julija Sidorova, Tarybos narė, tėvų atstovė;

7. Julija Zubkova, Tarybos narė, tėvų atstovė;

8. Inesa Bogomolnikova, Tarybos narė, tėvų atstovė;

9. Anžėlika Vasiljeva, tarybos sekretorė, mokytojų atstovė.

2023-2024 m. m. Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (VPC) VEIKLOS PLANO RENGIMO, ĮGYVENDINIMO, STEBĖSENOS, TIKSLINIMO IR ATASKAITOS RENGIMO DARBO GRUPĖ:

1. Irina Petrova, laikinai einanti direktorės pareigas, grupės vadovė;

2. Vėra Misiūnienė, ūkio padalinio vadovė, grupės narė;

3. Jelena Gaškova, vyriausioji buhalterė, grupės narė;

4. Ona Tuzikienė, maitinimo specialistė, grupės narė;

5. Tatjana Skutkevič, socialinė pedagogė, grupės narė;

6. Valentina Katyševa, mokytoja, grupės narė;

7. Larisa Minič, mokytoja, grupės narė;

8. Jelena Vasilčikova, mokytoja, grupės narė;

9. Nadėžda Vetochina, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, grupės narė.

 

2023-2024 m. m. Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (VPC) VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:

1. Irina Petrova, komisijos pirmininkė, laikinai einanti direktorės pareigas;

2. Rima Vanagaitė, komisijos sekretorė, mokytoja;

3. Nadėžda Vetochina, komisijos pirmininko pavaduotoja, mokytoja;

4. Antonina Bulaš, komisijos narė, mokytoja;

5. Ina Semenej, komisijos narė, mokytoja;

6. Natalja Kabajeva, komisijos narė, logopedė;

7. Tatjana Skutkevič, komisijos narė, socialinė pedagogė;

8. Jelena Malyševa, komisijos narė, Visagino švietimo pagalbos tarnybos psichologė.