KORUPCIJOS PREVENCIJA

Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas galite pranešti:

Visagino savivaldybės administracija, Parko g. 14-408, 31139 Visaginas

Elektroniniu paštu antikorupcija@visaginas.lt,

sekretore@auksinisgaidelis.lt

telefonu (8 386) 60 774, (8 386) 71 706

arba įmesti į skundų ir pasiūlymų dežutę prie pagrindinio darželio įėjimo

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras) korupcijos prevencijos programa 2021-2023 m. (nuoroda į failą)

Atsakingų asmenų už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą:

Tel. 8 441 62268

El. paštas: irina.petrova@auksinisgaidelis.lt