KORUPCIJOS PREVENCIJA

Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas galite pranešti:

Visagino savivaldybės administracija, Parko g. 14-408, 31139 Visaginas

Elektroniniu paštu antikorupcija@visaginas.lt, sekretore@auksinisgaidelis.lt

Telefonu (8 386) 60 774, (8 386) 71 706

įmesti į skundų ir pasiūlymų dėžutę prie pagrindinio darželio įėjimo

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Atsakingų asmenų už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą:

Tel. 8 441 62268, el. paštas: irina.petrova@auksinisgaidelis.lt