KORUPCIJOS PREVENCIJA

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Atkreipiame dėmesį, kad už šmeižtą ar melagingą kito asmens kaltinimą nusikaltimo padarymu yra numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Atsakinga už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą pavaduotoja ugdymui Irina Petrova (Tel. 8 386 71706, el. paštas: irina.petrova@auksinisgaidelis.lt)

Jei turite informacijos apie galimas korupcijos apraiškas įstaigoje ar norite pateikti pasiūlymus dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo, prašome informaciją pateikti: Įstaigos laikinai einančiai direktorės pareigas - Irinai Petrovai (tel. 71706, el.p. direktore@auksinisgaidelis.lt) Tiesiogiai atvykęs į Visagino savivaldybės administraciją (Parko g. 14, 31140 Visaginas);
Atsiųsdamas pranešimą paštu. Siunčiant pranešimą paštu po Administracijos pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“ el.p. praneseju.apsauga@visaginas.lt;

Visą parą galima kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą: tel. (8 5) 266 3333, el. p. pranesk@stt.lt arba internetu;
Įmesti į skundų ir pasiūlymų dėžutę prie pagrindinio darželio įėjimo.