MAITINIMAS

Lopšelyje-darželyje vaikai maitinami 3 kartus per dieną (pusryčiai, pietūs ir vakarienė). Maistas gaminamas lopšelio-darželio virtuvėje. Maistą ruošia ir už jo kokybę atsako lopšelio-darželio virėjai. Už maitinimo organizavimą, jo kokybę, gamybos priežiūrą atsako darželio dietistas.

Organizuojant vaikų maitinimą yra sudaromas perspektyvinis valgiaraštis trims savaitėms su apskaičiuota paros maisto raciono energetine verte. Valgiaraštį tikrina Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Lopšelis-darželis dalyvauja iniciatyvoje „Sveikatai palankus“ ir gamina sveikatai palankius patiekalus, naudojasi R. Bogušienės rekomenduojamu ,,Sveikatai palankių technologinių kortelių ir valgiaraščių rinkiniu“. 

Papildomai vaikai gauna pieno produktų pagal paramos programą „Pienas vaikams“ ir vaisių pagal „Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimas mokyklose“ programą.

maitinimas2

Maitinimas organizuojamas vadovaujantis:

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-610 „Dėl Vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų valgiaraščių derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimais (VMVT aprašas).

R. Bogušienės „Sveikatai palankių technologinių kortelių ir valgiaraščių rinkiniu“, „Pavyzdiniu ikimokyklinių įstaigų 15 dienų perspektyvinių valgiaraščių ir patiekalų receptūrų rinkiniu“, 15 dienų perspektyviniu valgiaraščiu ikimokyklinio ugdymo įstaigoms“.