NUORODOS

 

www.musudarzelis.com – Elektroninis dienynas
www.smsm.lrv.lt – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
www.emokykla.lt – Švietimo portalas
www.lyderiulaikas.smm.lt – Lyderių laikas
www.tinklas.lt – Švietimo naujienų portalas
www.svietimonaujienos.lt – Švietimo naujienos
www.vaikoteises.lt – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
www.vtaki.lt – Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga
www.nsa.smm.lt – Nacionalinė švietimo agentūra
www.ikimokyklinis.lt – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymui
www.lrp.lt – Lietuvos Respublikos Prezidentūra
www.lrv.lt – Lietuvos Respublikos Vyriausybė
www.lrs.lt – Lietuvos Respublikos Seimas
www.lrkt.lt – Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
www.lat.litlex.lt – Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
www.finmin.lt – Finansų ministerija
www.lrkm.lrv.lt – Kultūros ministerija
www.socmin.lt – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
www.spis.lt – Socialinės paramos šeimai informacinė sistema (SPIS)
www.sam.lt – Sveikatos apsaugos ministerija
www.tm.lt  – Teisingumo ministerija
www.lsa.lt  – Lietuvos savivaldybių asociacija
www.vmi.lt – Valstybinė mokesčių inspekcija
www.vvtat.lt – Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
www.valstybe.com   – Valstybinių institucijų darbui skirtas portalas
www.nplc.lt – Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras
www.visaginoenergija.lt – VĮ „Visagino energija“
www.visaginoligonine.lt – Viešoji įstaiga Visagino ligoninė
www.vspt.lt – Visagino švietimo pagalbos tarnyba
www.utena.policija.lrv.lt – Visagino policijos komisariatas
www.vkma.lt – Visagino kūrybos ir menų akademija
www.vsc.sugardas.lt – Visagino sporto ir rekreacijos centras
www.visaginas.lt – Visagino savivaldybė