Kviečiame dalyvauti parodoje

Visagino lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“ (VPC) skelbia Respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų virtuali kūrybinių darbų parodą „ABĖCĖLĖ KITAIP“ ir

Plačiau »

Baseinas

Mūsų darželio vaikai pratinami prie vandens. Treneris Andrius kantriai ir metodiškai mokina juos plaukti, saugiai elgtis vandenyje, kvepuoti ir nardyti.

Plačiau »

Kaip mes atrodome?

Priešmokyklinio ugdymo grupės „Gandriukai“ vaikai domėjosi ir tyrinėjo žmogaus veidą, mimiką, panašumus ir skirtumus. Kūrybiškai ir linksmai vaizdavo save panaudojant

Plačiau »

Gerbiame vaiką tokį, koks jis yra. Vaiką ir jo šeimą priimame kaip lygiaverčius partnerius.

Kvalifikuota, geranoriška, nuolat besitobulinanti reflektuojanti bendruomenė, dirbame vaikų labui. Aktyviai bendradarbiaujame su socialiniais partneriais.

Lopšelyje-darželyje ,,Auksinis gaidelis“

Čia sudarytos sąlygos kokybiškam visapusiškam vaikų auklėjimui ir ugdymui, vaikų socialiniam ir psichologiniam saugumui, formuojami vaikui saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžiai.

Mes siekiame

subalansuoti saugumą, laisvę ir savarankiškumą, kūrybą, žaidimus ir žinias, pastovų gyvenimo ritmą, sveiką gyvenseną ir dorovinę vaiko pasaulėjautą