Senelio šalčio padėjėjai

Grupės „Pieštukai“ ugdytiniai patapo Senelio šalčio padėjėjais. Gamino spalvotus papuošimus savo eglutėms. Panaudojo vandenį ir guašą. Toks eksperimentas su vandeniu

Plačiau »

Šventė grupėse

Šią savaitę kiekvienoje lopšelio-darželio grupėje įvyko Naujametinės šventės su linksmybėmis, dovanomis ir žaidimais. Vaikai labai pasiilgo linksmų švenčių, kadangi praeitais

Plačiau »

Šiltas miškas

Mūsų darželio teritorijoje atsirado „šiltas“ miškas. Tėvų komiteto iniciatyva kiekvienos grupės tėveliai aprengė mūsų teritorijoje esančių pušų kamienus šiltais rūbais.

Plačiau »

Puošiame eglutes

Grupės „Vesnianočka“ vaikai papuošė savo eglutes. Bet vaikai ne tik dekoravo, bet ir paruošė jas kepimui. Minko tešlą, formavo formas.

Plačiau »

Gera daryti gera

Šiandien Visagino „Santarvės“ aikštėje Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Utenos apskrities vaiko

Plačiau »

VR technologijos darželyje

⛵️????? EdTech projekto rėmuose mūsų darželyje buvo organizuota „pamoka“ tėveliams apie technologijų kaitą, jų pritaikymą kasdienėms reikmėms bei specialiųjų poreikių

Plačiau »

Gerbiame vaiką tokį, koks jis yra. Vaiką ir jo šeimą priimame kaip lygiaverčius partnerius.

Kvalifikuota, geranoriška, nuolat besitobulinanti reflektuojanti bendruomenė, dirbame vaikų labui. Aktyviai bendradarbiaujame su socialiniais partneriais.

Lopšelyje-darželyje ,,Auksinis gaidelis“

Čia sudarytos sąlygos kokybiškam visapusiškam vaikų auklėjimui ir ugdymui, vaikų socialiniam ir psichologiniam saugumui, formuojami vaikui saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžiai.

Mes siekiame

subalansuoti saugumą, laisvę ir savarankiškumą, kūrybą, žaidimus ir žinias, pastovų gyvenimo ritmą, sveiką gyvenseną ir dorovinę vaiko pasaulėjautą