Orų kalendorius

Grupėse „Žvaigždutės“ ir „Boružėlės“ savaitės tema buvo – Orų kalendorius. Vaikai kalbėjo apie orus, jų savybes, aprašė skirtingus orų formuotojus.

Plačiau »
svajonių salė

Svajonių sa(LĖ)pnas

Visagino lopšelyje-darželyje „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centre) vyko vaizdo klipo filmavimas konkursui su tikslu laimėti SVAJONIŲ MUZIKOS SALĘ. Kadangi mūsų

Plačiau »
morkadienis

Morkadienis

Priešmokyklinės grupės „Saulėgrąžiukai“ vaikai dalyvavo projektinėje veikloje MORKADIENIS. Visą dieną jie kalbėjo, degustavo, kūrybiškai veikė ir tyrinėjo. O objektu buvo

Plačiau »
rudens veidas

Rudens veidas

Grupėse „Bitutės“ ir „Pieštukai“ šios savaitės tema – MANO VARDAS. Vaikai sužinojo, kad vardo negalima paliesti, bet jį galima išgirsti.

Plačiau »
rudens šventė

Rudens šventė

Spalio 19 d. lopšelyje-darželyje vyko rudens šventė. Lauke, improvizuotoje scenoje vyko tikras spektaklis, kuriame sudalyvavo ne tik persirengusios mokytojos, bet

Plačiau »
apklausa

Planai sekantiems metams

Gerbiami bendruomenės nariai (tėveliai, darbuotojai, soc.partneriai), sudaryta darbo grupė rengia lopšelio darželio veiklos planą 2022 metams ir apklausos būdu siekiame

Plačiau »

Gerbiame vaiką tokį, koks jis yra. Vaiką ir jo šeimą priimame kaip lygiaverčius partnerius.

Kvalifikuota, geranoriška, nuolat besitobulinanti reflektuojanti bendruomenė, dirbame vaikų labui. Aktyviai bendradarbiaujame su socialiniais partneriais.

Lopšelyje-darželyje ,,Auksinis gaidelis“

Čia sudarytos sąlygos kokybiškam visapusiškam vaikų auklėjimui ir ugdymui, vaikų socialiniam ir psichologiniam saugumui, formuojami vaikui saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžiai.

Mes siekiame

subalansuoti saugumą, laisvę ir savarankiškumą, kūrybą, žaidimus ir žinias, pastovų gyvenimo ritmą, sveiką gyvenseną ir dorovinę vaiko pasaulėjautą