Rūpinamės paukščiais

Grupės „Pieštukai“ vaikai patys pagamino originalias lesyklėles ir pakabino jas darželio teritorijoje. Tikimės, kad žiemą paukštukams bus ir maisto ir

Plačiau »

Valgomos lesyklėlės

Grupės „Saulėgrąžiukai“ vaikai kartu su darželio darbuotojais pagamino dovanas sparnuotiems Visagino gyventojams. Iš grūdų pagamino pakabinamas valgomas lesyklėles. Džiaugiamės kartu

Plačiau »

Košė – mūsų maistas

„Pieštukų“ grupės ugdytiniai įvykdė trumpalaikį projektą „Košė – mūsų maistas“, kurio metu ugdytiniai plačiau sužinojo apie kruopų kelią nuo grūdelio

Plačiau »

Atmintis gyva, nes liudija

Šiandien sausio 13-ąją Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (VPC) bendruomenė prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. 8 val. languose

Plačiau »

Paukšteliai žiemą

Kodėl paukšteliams sunku žiemą? Mūsų darželio vaikai šią savaitę rūpinasi sparnuotais kaimynais. „Pieštukų“ grupėje vaikai visą savaitę kalbėjosi tema „Paukšteliai

Plačiau »

A Č I Ū diena

Kaip svarbu dėkoti. Padėka – tai mūsų, visų žmonių, mandagumo, dėmesio, meilės, rūpesčio, dėkingumo įrankis. Trumpas ir labai paprastas lietuviškas

Plačiau »

Gerbiame vaiką tokį, koks jis yra. Vaiką ir jo šeimą priimame kaip lygiaverčius partnerius.

Kvalifikuota, geranoriška, nuolat besitobulinanti reflektuojanti bendruomenė, dirbame vaikų labui. Aktyviai bendradarbiaujame su socialiniais partneriais.

Lopšelyje-darželyje ,,Auksinis gaidelis“

Čia sudarytos sąlygos kokybiškam visapusiškam vaikų auklėjimui ir ugdymui, vaikų socialiniam ir psichologiniam saugumui, formuojami vaikui saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžiai.

Mes siekiame

subalansuoti saugumą, laisvę ir savarankiškumą, kūrybą, žaidimus ir žinias, pastovų gyvenimo ritmą, sveiką gyvenseną ir dorovinę vaiko pasaulėjautą