morkadienis

Morkadienis

Priešmokyklinės grupės „Saulėgrąžiukai“ vaikai dalyvavo projektinėje veikloje MORKADIENIS. Visą dieną jie kalbėjo, degustavo, kūrybiškai veikė ir tyrinėjo. O objektu buvo

Plačiau »
rudens veidas

Rudens veidas

Grupėse „Bitutės“ ir „Pieštukai“ šios savaitės tema – MANO VARDAS. Vaikai sužinojo, kad vardo negalima paliesti, bet jį galima išgirsti.

Plačiau »
rudens šventė

Rudens šventė

Spalio 19 d. lopšelyje-darželyje vyko rudens šventė. Lauke, improvizuotoje scenoje vyko tikras spektaklis, kuriame sudalyvavo ne tik persirengusios mokytojos, bet

Plačiau »
apklausa

Planai sekantiems metams

Gerbiami bendruomenės nariai (tėveliai, darbuotojai, soc.partneriai), sudaryta darbo grupė rengia lopšelio darželio veiklos planą 2022 metams ir apklausos būdu siekiame

Plačiau »
mazieji turistai

Mažieji turistai

Pasaulinė turizmo diena minima rugsėjo 27 dieną. Ši diena švenčiama siekiant visame pasaulyje paskatinti turizmą, užmegzti kultūrinius ryšius. Įvairiose šalyse

Plačiau »

Gerbiame vaiką tokį, koks jis yra. Vaiką ir jo šeimą priimame kaip lygiaverčius partnerius.

Kvalifikuota, geranoriška, nuolat besitobulinanti reflektuojanti bendruomenė, dirbame vaikų labui. Aktyviai bendradarbiaujame su socialiniais partneriais.

Lopšelyje-darželyje ,,Auksinis gaidelis“

Čia sudarytos sąlygos kokybiškam visapusiškam vaikų auklėjimui ir ugdymui, vaikų socialiniam ir psichologiniam saugumui, formuojami vaikui saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžiai.

Mes siekiame

subalansuoti saugumą, laisvę ir savarankiškumą, kūrybą, žaidimus ir žinias, pastovų gyvenimo ritmą, sveiką gyvenseną ir dorovinę vaiko pasaulėjautą