super mokytojas

Ieškome super mokytojo

Visagino vaikų lopšelis-darželis ,,Auksinis gaidelis“ siūlo darbą mokytojui. Pareigybės pavadinimas: mokytojas.Pareigybės lygis– A2.Pareigybės paskirtis– siekti efektyvesnio ugdymo(si) lietuvių kalba ankstyvajame

Plačiau »
Paskutinė stovyklos „Smalsučiai“ diena

Stovyklos paskutinė diena

Štai ir atėjo paskutinė stovyklos diena. Nuoširdžiai dėkojame Visagino kultūros centrui, Visagino „Verdenės“ gimnazijai, Visagino bibliotekai, ir šių įstaigų darbuotojams

Plačiau »
Naujas tinklapis

Naujas tinklapis

Džiaugiamės pranešti, kad pradėjo veikti mūsų lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centro) tinklapis. Tačiau prašome jūsų kantrybės, nes mums reikia

Plačiau »

Gerbiame vaiką tokį, koks jis yra. Vaiką ir jo šeimą priimame kaip lygiaverčius partnerius.

Kvalifikuota, geranoriška, nuolat besitobulinanti reflektuojanti bendruomenė, dirbame vaikų labui. Aktyviai bendradarbiaujame su socialiniais partneriais.

Lopšelyje-darželyje ,,Auksinis gaidelis“

Čia sudarytos sąlygos kokybiškam visapusiškam vaikų auklėjimui ir ugdymui, vaikų socialiniam ir psichologiniam saugumui, formuojami vaikui saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžiai.

Mes siekiame

subalansuoti saugumą, laisvę ir savarankiškumą, kūrybą, žaidimus ir žinias, pastovų gyvenimo ritmą, sveiką gyvenseną ir dorovinę vaiko pasaulėjautą