Metodinė diena su STEAM

Gruodžio 5 d. Visagino lopšelyje-darželyje „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centre) įvyko renginys „Metodinė diena su STEAM“. Programa buvo skirta Visagino

Plačiau »

SVEIKATIADA

  Šiais metais mūsų įstaiga įsitraukia į Respublikinį projektą “Sveikatiada”, kuris ugdo (propaguoja) jaunosios kartos sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo

Plačiau »

RUGSĖJO 1-OJI

Rudeniškai šiltą ir saulėtą rugsėjo 1- sios rytą mūsų darželio ugdytiniai, pedagogai, tėvai rinkosi darželio kieme. Šiemet vaikučius į šventę

Plačiau »

Gerbiame vaiką tokį, koks jis yra. Vaiką ir jo šeimą priimame kaip lygiaverčius partnerius.

Kvalifikuota, geranoriška, nuolat besitobulinanti reflektuojanti bendruomenė, dirbame vaikų labui. Aktyviai bendradarbiaujame su socialiniais partneriais.

Lopšelyje-darželyje ,,Auksinis gaidelis“

Čia sudarytos sąlygos kokybiškam visapusiškam vaikų auklėjimui ir ugdymui, vaikų socialiniam ir psichologiniam saugumui, formuojami vaikui saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžiai.

Mes siekiame

subalansuoti saugumą, laisvę ir savarankiškumą, kūrybą, žaidimus ir žinias, pastovų gyvenimo ritmą, sveiką gyvenseną ir dorovinę vaiko pasaulėjautą