Apkabiname darželį

Gegužės 24 d. dalyvavome akcijoje „Apkabink savo darželį“. Socialinė pedagogė Tatjana Skutkevič kartu su komanda organizavo mūsų darželio apkabinimą. Vaikai

Plačiau »

Vyksta priėmimas

Iki rugpjūčio 15 d. vyksta vaikų registracija į ikimokyklinio ugdymo įstaigas 2023-2024 mokslo metams. Vaikai registruojami per VIISP, prisijungus prie

Plačiau »

Gerbiame vaiką tokį, koks jis yra. Vaiką ir jo šeimą priimame kaip lygiaverčius partnerius.

Kvalifikuota, geranoriška, nuolat besitobulinanti reflektuojanti bendruomenė, dirbame vaikų labui. Aktyviai bendradarbiaujame su socialiniais partneriais.

Lopšelyje-darželyje ,,Auksinis gaidelis“

Čia sudarytos sąlygos kokybiškam visapusiškam vaikų auklėjimui ir ugdymui, vaikų socialiniam ir psichologiniam saugumui, formuojami vaikui saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžiai.

Mes siekiame

subalansuoti saugumą, laisvę ir savarankiškumą, kūrybą, žaidimus ir žinias, pastovų gyvenimo ritmą, sveiką gyvenseną ir dorovinę vaiko pasaulėjautą