Kaip mes atrodome?

Priešmokyklinio ugdymo grupės „Gandriukai“ vaikai domėjosi ir tyrinėjo žmogaus veidą, mimiką, panašumus ir skirtumus. Kūrybiškai ir linksmai vaizdavo save panaudojant

Plačiau »

Vaikų priėmimas

Vasarą įpusėja Ar jau įvykdėte pusę savo suplanuotų veiklų?!? Svarbiausia, nepamirškite užrašyti savo vaikų į laisvas vietas mūsų darželyje 2022-2023

Plačiau »

Gerbiame vaiką tokį, koks jis yra. Vaiką ir jo šeimą priimame kaip lygiaverčius partnerius.

Kvalifikuota, geranoriška, nuolat besitobulinanti reflektuojanti bendruomenė, dirbame vaikų labui. Aktyviai bendradarbiaujame su socialiniais partneriais.

Lopšelyje-darželyje ,,Auksinis gaidelis“

Čia sudarytos sąlygos kokybiškam visapusiškam vaikų auklėjimui ir ugdymui, vaikų socialiniam ir psichologiniam saugumui, formuojami vaikui saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžiai.

Mes siekiame

subalansuoti saugumą, laisvę ir savarankiškumą, kūrybą, žaidimus ir žinias, pastovų gyvenimo ritmą, sveiką gyvenseną ir dorovinę vaiko pasaulėjautą