Sudie, darželi

Mūsų mylimi ir brangūs priešmokyklinukai iš grupių „Gandriukai“ ir „Saulėgrąžiukai“ atsisveikino su savo darželiu. Skriskite lengvai, būkite laimingi!

Plačiau »

Spalvų savaitė

Mūsų įstaigoje įvyko pirmoji bendruomenės veikla „Spalvos savaitė“, kurios metu kiekviena grupė ištraukė spalvą, kuria turėjo ne tik apsirengti pasirinktą

Plačiau »

Apkabiname darželį

Gegužės 24 d. dalyvavome akcijoje „Apkabink savo darželį“. Socialinė pedagogė Tatjana Skutkevič kartu su komanda organizavo mūsų darželio apkabinimą. Vaikai

Plačiau »

Gerbiame vaiką tokį, koks jis yra. Vaiką ir jo šeimą priimame kaip lygiaverčius partnerius.

Kvalifikuota, geranoriška, nuolat besitobulinanti reflektuojanti bendruomenė, dirbame vaikų labui. Aktyviai bendradarbiaujame su socialiniais partneriais.

Lopšelyje-darželyje ,,Auksinis gaidelis“

Čia sudarytos sąlygos kokybiškam visapusiškam vaikų auklėjimui ir ugdymui, vaikų socialiniam ir psichologiniam saugumui, formuojami vaikui saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžiai.

Mes siekiame

subalansuoti saugumą, laisvę ir savarankiškumą, kūrybą, žaidimus ir žinias, pastovų gyvenimo ritmą, sveiką gyvenseną ir dorovinę vaiko pasaulėjautą