Naujovės lauko edukacinėse erdvėse

Džiaugiamės didėjančiu lopšelio-darželio bendruomenės įsitraukimu kuriant naujas edukacines erdves vaikams. Dėkojame grupių „Nykštukai“, „Bitutės“, „Saulėgrąžiukai“ tėveliams ir mamytėms už nuostabius

Plačiau »

Olimpietiški nuotikiai

Gegužės 22 d. sekmadienį mūsų darželio „Saulėgrąžiukų“ grupės vaikai kartu su tėveliais ir mokytojomis Olga Troks ir Nadezda Vetochina dalyvavo

Plačiau »

Knyga – gera dovana

Birželio 1-oji yra Vaikų gynimo diena. Šios dienos garbei skelbiama akcija knygai „Salto kartu. Smagi akrobatika visai šeimai pasakojimuose, paveikslėliuose,

Plačiau »

Kas yra oras?

STEAM veikla su mokytoja Nadežda Vetochina pasižymėjo dideliu vaikų įsitraukimu. Kas yra oras, kur jis yra ir kur jo nėra,

Plačiau »

Garsas, kas tai?

STEAM veiklą su priešmokyklinės grupės vaikais organizavo mokytoja Marina Nikolaeva. Vaikai kalbėjo apie garsą, kas tai yra, kokie būna garsai,

Plačiau »

Gerbiame vaiką tokį, koks jis yra. Vaiką ir jo šeimą priimame kaip lygiaverčius partnerius.

Kvalifikuota, geranoriška, nuolat besitobulinanti reflektuojanti bendruomenė, dirbame vaikų labui. Aktyviai bendradarbiaujame su socialiniais partneriais.

Lopšelyje-darželyje ,,Auksinis gaidelis“

Čia sudarytos sąlygos kokybiškam visapusiškam vaikų auklėjimui ir ugdymui, vaikų socialiniam ir psichologiniam saugumui, formuojami vaikui saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžiai.

Mes siekiame

subalansuoti saugumą, laisvę ir savarankiškumą, kūrybą, žaidimus ir žinias, pastovų gyvenimo ritmą, sveiką gyvenseną ir dorovinę vaiko pasaulėjautą