Spalvota žiema

Vaikų galvelėse nuolat knibžda įvairios mintys: kokios spalvos būna sniegas? Kaip jis atrodytų, jeigu jį nuspalvintume įvairiomis spalvomis? Į šiuos

Plačiau »

Nauja pastogė

Džiaugiamės, kad jūsų vėžimėliai, rogės ir kitos mobilumo priemonės turi naują pastogę. Kviečiame palikti jūsų vėžimėlius ar kitas priemones prisegus

Plačiau »

Paroda miesto bibliotekoje

Visagino miesto bibliotekoje galima apžiūrėti mūsų darželio „Bitučių“ ir „Boružėlės“ grupių vaikų ir tėvelių bei mokytojų L. Minič, I. Kostiučenko,

Plačiau »

Gerbiame vaiką tokį, koks jis yra. Vaiką ir jo šeimą priimame kaip lygiaverčius partnerius.

Kvalifikuota, geranoriška, nuolat besitobulinanti reflektuojanti bendruomenė, dirbame vaikų labui. Aktyviai bendradarbiaujame su socialiniais partneriais.

Lopšelyje-darželyje ,,Auksinis gaidelis“

Čia sudarytos sąlygos kokybiškam visapusiškam vaikų auklėjimui ir ugdymui, vaikų socialiniam ir psichologiniam saugumui, formuojami vaikui saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžiai.

Mes siekiame

subalansuoti saugumą, laisvę ir savarankiškumą, kūrybą, žaidimus ir žinias, pastovų gyvenimo ritmą, sveiką gyvenseną ir dorovinę vaiko pasaulėjautą