Tolerancijos namelis

Mūsų lopšelio-daželio vaikai visą savaitę statė, kūrė Tolerancijos namus. Kiekvienas namas vertas dėmesio ir palaikymo. Mūsų tolerancijos name gyvena visų

Plačiau »

Rudenėlis

Refleksija. Ką mes veikėm šią rudenėlio dieną – pamatysite nuotraukose, o ką mes patyrėm, supratom, išmokom, ko mums trūksta ir

Plačiau »

Pasakotojo vaidmuo

Kiek daug mums reiškia vaikystėje išgirstos pasakos, istorijos, legendos. O koks svarbus šiame kontekste pasakotojo vaidmui. Šiandien pas mus svečiuose

Plačiau »

Kviečiame dalyvauti parodoje

Visagino lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“ (VPC) skelbia Respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų virtuali kūrybinių darbų parodą „ABĖCĖLĖ KITAIP“ ir

Plačiau »

Gerbiame vaiką tokį, koks jis yra. Vaiką ir jo šeimą priimame kaip lygiaverčius partnerius.

Kvalifikuota, geranoriška, nuolat besitobulinanti reflektuojanti bendruomenė, dirbame vaikų labui. Aktyviai bendradarbiaujame su socialiniais partneriais.

Lopšelyje-darželyje ,,Auksinis gaidelis“

Čia sudarytos sąlygos kokybiškam visapusiškam vaikų auklėjimui ir ugdymui, vaikų socialiniam ir psichologiniam saugumui, formuojami vaikui saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžiai.

Mes siekiame

subalansuoti saugumą, laisvę ir savarankiškumą, kūrybą, žaidimus ir žinias, pastovų gyvenimo ritmą, sveiką gyvenseną ir dorovinę vaiko pasaulėjautą