PRIĖMIMAS

Džiaugiamės kiekvienu nauju mūsų didelės šeimos nariu.

Jei norinčių atsiras daugiau nei turėsime vietų, pirmenybę teiksime anksčiau pasirašiusiems sutartį.

Į darželį priimami vaikučiai nuo 1 iki 6–7 metų.

Darželiuose veikia skirtingo amžiaus grupės:

ankstyvojo amžiaus grupė (1 m.+)

ikimokyklinio ugdymo grupė (2 m.+)

ikimokyklinio ugdymo grupė (3 m.+)

priešmokyklinė grupė (6–7 m.)

priėmimas
priėmimas_dokumentai

Šie dokumentai reikalingi norint pradėti lankyti darželį:

užpildytas ir pasirašytas prašymas;

vaiko gimimo liudijimo kopija;

vieno iš tėvų paso kopija;

pasirašyta sutartis;

gydytojo pažyma;

tėvų sutikimas dėl vaiko paėmimo iš darželio;

sutikimas dėl išvykų už darželio ribų;

sutikimas dėl vaiko fotografavimo ir atvaizdo viešinimo.