UGDYMAS

Ugdomoji veikla darželyje vykdoma pagal programą „Grūdelis“ . Nuolat taikome ir Valdorfo ir kitų pedagogikų atskirus elementus, todėl galite neabejoti mūsų šiuolaikiškumu ir inovatyvumu.

Mūsų manymu, ugdymas reikalingas vaikui padėti patenkinti prigimtinius kultūros, socialinius ir pažintinius poreikius, o žaidimai darželyje turėtų būti pagrindinė vaikų veikla, nes jie leidžia patenkinti absoliučiai visus vaiko poreikius, kadangi žaidžiant tenka ir bendrauti, ir judėti, ir atskleisti savo sugebėjimus ar net jausmus. Žaidimai vaikų gyvenimuose šiais laikais yra daug daugiau negu tiesiog pramoga.
Užtikriname ankstyvąjį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, meninį ugdymą, anglų ir lietuvių kalbų mokymą, sportinę veiklą ir, žinoma, kvalifikuotą pedagoginę priežiūrą. Ugdymo procese dalyvauja ir patyrusios mokytojo padėjėjos su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais. Ugdydami vaikus darželyje norime įžvelgti kiekvieno vaiko asmenybę, leisti jiems atrasti save. Daugelis vaikų yra itin judrūs, todėl stengiamės užtikrinti kuo daugiau galimybių žaisti ir judėti, o socialinių įgūdžių, meniškumo tobulinimas ir saugumo užtikrinimas mums atrodo savaime suprantami dalykai, todėl galite nesijaudinti – mes garantuojame visapusišką vaiko ugdymą ir priežiūrą.
Garantuojame, jog bus gerbiama ne tik jūsų, bet ir jūsų vaikų nuomonė – mūsų darželyje visi yra lygūs, visų poreikiai bei interesai yra vienodai svarbūs. Be abejo, nepamirštam pagyrimų, paskatinimų ir padrąsinimų – juk vaikui augant svarbu girdėti ne neigiamus, o teigiamus dalykus, kurie padėtų realizuoti idėjas, skatinti savarankiškumą, pasitikėjimą ir atsakomybę.

ugdymas