VIZIJA IR MISIJA

VIZIJA

Šiuolaikinis ugdymas, laimingi vaikai. 

MOKYKLOS MISIJA 

Moderni ir saugi aplinka skatinanti veikti. 
Glaudus bendradarbiavimas su šeima ir socialiniais partneriais.
Atvirumas naujovėms. 
Nuolat tobulėjantis kolektyvas.

MOKYKLOS FILOSOFIJA 

Gerbiame vaiką tokį koks jis yra. 
Vaiką ir jo šeimą priimame kaip lygiaverčius partnerius.
Kvalifikuota, geranoriška, nuolat besitobulinanti reflektuojanti bendruomenė, dirbame vaikų labui ir aktyviai bendradarbiaujame su socialiniais partneriais.

MOKYKLOS VERTYBĖS

Mokytojai, siekiantys tobulėjimo. 
Tėvai, siekiantys bendradarbiavimo.
Mokyklos vadovai, siekiantys valdymo demokratijos.
Bendruomenė, siekianti bendradarbiavimo, priimanti iššūkius.